ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสุคนธ์ รัตนบุตร - บ้านนายอ้อน หมู่ที่ 11 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 543